30 photos

White Ibis (juvenile)

White Ibis (juvenile)

White Ibis approaching to land

White Ibis approaching to land

White Ibis landing

White Ibis landing

White Ibis

White Ibis

White Ibis (juvenile)

White Ibis (juvenile)

White Ibis

White Ibis

White Ibis in flight

White Ibis in flight

White Ibis landing on tree

White Ibis landing on tree

White Ibis

White Ibis

White Ibis

White Ibis

White Ibis in flight

White Ibis in flight

White Ibis pair

White Ibis pair

White Ibis

White Ibis

White Ibis portrait

White Ibis portrait

Portrait of a White Ibis

Portrait of a White Ibis

White Ibis

White Ibis

White Ibis

White Ibis

White Ibis resting on one foot

White Ibis resting on one foot

White Ibis

White Ibis

White Ibis

White Ibis