3 photos

White-naped Raven hybrid

White-naped Raven hybrid

White-naped Raven hybrid

White-naped Raven hybrid

White-naped Raven hybrid

White-naped Raven hybrid