White Ibis

30 photos
White Ibis

White-faced Ibis

7 photos
White-faced Ibis

Glossy Ibis

11 photos
Glossy Ibis